Giữa cuộc sống mệt mỏi, thở không nổi, thả không trôi, 
tôi chỉ mong có thể có một chốn để trút một ít gánh nặng tâm hồn.
Advertisements